Strategia

Przyjęta przez nas strategia umożliwia firmie konkurowanie z najlepszymi odlewniami krajów wysoko rozwiniętych i pozwala zapewnić wysoką wydajność pracy.

Podstawowe narzędzia realizacji strategii:

  • realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego, skierowanego na pełną automatyzację procesów technologicznych,
  • wdrażanie nowych technologii,
  • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi kontrolno – pomiarowych do kontroli procesów technologicznych,
  • realizacja działań pro – jakościowych w oparciu o postanowienia normy PN – EN ISO 9001: 2001,
  • realizacja działań pro – ekologicznych w oparciu o wymagania normy PN – EN ISO 14001:2005,
  • wdrażanie technik i technologii przyjaznych środowisku,
  • wspólne projektowanie odlewów z klientem,
  • informatyzacja systemu zarządzania,
  • zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry odlewników, mechaników i ekonomistów,
  • ciągłe szkolenie załogi i umożliwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji w ramach doskonalenia zawodowego.

Strategia zapewnia ciągły rozwój firmy pod względem technicznym, technologicznym i kadrowym, a także spełnienie oczekiwań i wymagań naszych obecnych i przyszłych klientów oraz konkurencyjność na rynku odlewniczym krajowym i zagranicznym.

Skontaktuj się z nami

Kontakt