Przygotowanie produkcji

Przygotowaniem detalu do produkcji zajmuje się Dział Głównego Odlewnika, w którym aktualnie pracuje 12-stu wykwalifikowanych technologów i konstruktorów. Przy pomocy programów komputerowych (Solid Edge, MAGMASOFT) projektują i przygotowują oprzyrządowanie odlewnicze.

Otrzymywanie żeliwa

Oprzyrządowanie odlewnicze

Skontaktuj się z nami

Kontakt