Topialnia

Wytop żeliwa prowadzony jest w systemie DUPLEX. Metal wytapiany jest w kampanijnym bezwykładzinowym żeliwiaku z podgrzewanym dmuchem, wyposażonym w instalację wtrysku tlenu oraz suchą instalację odpylania gazów odlotowych. Precyzyjne parametry metalu (skład chemiczny, temperatura) uzyskiwane są w dwóch piecach indukcyjnych tyglowych FS pracujących w systemie TWIN – POWER, ABP Niemcy. Zabieg sferoidyzacji żeliwa wykonywany jest bardzo skuteczną i powtarzalną metodą przewodu elastycznego.

Skontaktuj się z nami

Kontakt