Formiernia Disamatic

Produkcja odlewów żeliwnych odbywa się na trzech bezskrzynkowych automatycznych liniach formierskich z pionowym podziałem formy:

  • DISA 230-C (675 mm x 550 mm),
  • DISA D3 (675 mm x 550 mm),
  • DISA 280-C (1.200 mm x 1.050 mm),

Wszystkie linie wyposażone są w automatyczne zalewarki, systemy automatycznego zalewania form, urządzenia do podawania modyfikatora wraz z systemami kontroli nad jakością modyfikacji, pirometry do pomiaru temperatury strugi ciekłego metalu i systemy monitoringu i rejestracji parametrów procesu.

Formiernia Disamatic

Formiernia

Skontaktuj się z nami

Kontakt