Lisie Kąty
iso

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - WYSOKA JAKOŚĆ

Lisie Kąty 7
86-302 GRUDZIĄDZ
NIP PL 876-10-09-243
odlewnia@lisiekaty.pl
tel. + 48 56 / 46 813 92
fax. + 48 56 46 811 11

Technologia

Zapewnienie jakości

Posiadamy dobrze wyposażone Laboratorium do przeprowadzania badań międzyoperacyjnych i końcowych produkowanych odlewów. Laboratorium wyposażone jest między innymi następujące urządzenia:
• spektrometr do badania składu chemicznego ARL 3460 Szwajcaria,
• stanowisko do badań metalograficznych firmy NIKON Japonia,
• maszyna wytrzymałościowa do prób statycznych na rozciąganie typ ZD-20 firmy WERKSTOFFPRUFMASCHINEN
• twardościomierze Brinella,
• ultradźwiękowe urządzenie do przeprowadzania nieniszczących badań wad wewnętrznych odlewów,
• urządzenia do badania parametrów mas formierskich takich jak : przepuszczalność, wytrzymałość, zagęszczalność, wilgotność, analiza sitowa, lepiszcze, glina aktywna,
• elektroniczne narzędzia pomiarowe długości i kąta

Lisie KątyLisie Kąty
Wszelkie prawa zastrzeżone © Lisie Kąty