Lisie Kąty
iso

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - WYSOKA JAKOŚĆ

Lisie Kąty 7
86-302 GRUDZIĄDZ
NIP PL 876-10-09-243
odlewnia@lisiekaty.pl
tel. + 48 56 / 46 813 92
fax. + 48 56 46 811 11

Firma

Szczegółowe informacje o projekcie

Lisie Kąty

Projekt nr RPKP.05.02.02-04-370/08 pn. „Podniesienie konkurencyjności firmy Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez zakup i uruchomienie urządzeń do wybijania, chłodzenia, czyszczenia i wykańczania odlewów żeliwnych” zrealizowano w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość inwestycji: 8 970 315,64 zł
Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 230 000,00 zł
Budżetu Państwa: 570 000,00 zł
Wkład własny: 5 170 315,64 zł

Termin realizacji projektu: kwiecień 2009 – grudzień 2010

Projekt dotyczył zakupu i uruchomienia urządzeń do wybijania, chłodzenia, czyszczenia i wykańczania odlewów żeliwnych, tj.:
- Linia do wybijania i chłodzenia odlewów,
- Turbinowa oczyszczarka muldowa (2 szt.),
- Cichobieżny przenośnik schłodzonych odlewów,
- Automatyczna szlifierka z obrotowym stołem,
- Gniazdo dwóch automatycznych szlifierek do drobnych odlewów,
- Obudowa pyło i dzwiękoszczelna linii do wybijania i chłodzenia odlewów,
- Obudowa pyło i dzwiękoszczelna turbinowej oczyszczarki modułowej dodatkowo uzupełniony o wózki widłowe zapewniające transport wewnętrzny na terenie firmy, tj.:
- Wózek widłowy spalinowy,
- Wózek widłowy elektryczny (2 szt.)

Podstawowym celem projektu to zwiększenie konkurencyjności firmy, wzrost jej potencjału ekonomicznego, innowacyjnego oraz wzrost zatrudnienia. Realizacja projektu jednocześnie spowodowała poprawę dostępności do odlewów żeliwnych, które są powszechnie wykorzystywane przez wiele branż, najważniejsze z nich to: motoryzacja, przemysł maszynowy, budownictwo, armatura przemysłowa, rolnictwo, kolejnictwo, hutnictwo, górnictwo i wiele, wiele innych.

Ponadto projekt spowodował rozwój firmy, a co za tym idzie potrzebę znaczącego wzrostu zatrudnienia. W wyniku realizacji projektu utworzono 14 nowych miejsc pracy. Poprawie uległy uzyskiwane przychody i zwiększyła się zdolność do podejmowania kolejnych inwestycji.

W wyniku realizacji projektu oferta firmy uległa znaczącej poprawie. Do oferty firmy wprowadzono nowy produkt:
– Odlewy żeliwne dla przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego o wyższej jakości oraz 4 produkty udoskonalone:
- Odlewy żeliwne armatury wodociągowej i przemysłowej podwyższonej jakości,
- Odlewy żeliwne kół jezdnych transportu bliskiego podwyższonej jakości,
- Odlewy żeliwne do ciągników i maszyn rolniczych podwyższonej jakości,
- Inne odlewy żeliwne maszynowe podwyższonej jakości,

Podjęcie produkcji wskazanych wyrobów wymaga zakupu planowanych urządzeń wykorzystujących najnowsze technologie stosowane obecnie w branży.

Lisie KątyLisie Kąty
Wszelkie prawa zastrzeżone © Lisie Kąty