Lisie Kąty
iso

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - WYSOKA JAKOŚĆ

Lisie Kąty 7
86-302 GRUDZIĄDZ
NIP PL 876-10-09-243
odlewnia@lisiekaty.pl
tel. + 48 56 / 46 813 92
fax. + 48 56 46 811 11

Firma

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Mając pełną świadomość znaczenia jakości i ekologii w realizacji strategii gospodarczej firmy, ustanowiliśmy politykę systemu zarządzania w brzmieniu:

„Celem działalności firmy Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty jest produkcja i sprzedaż odlewów wysokiej, gwarantowanej jakości, zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami naszych KLIENTÓW z uwzględnieniem wszelkich norm i przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego.”

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 i ciągłe doskonalenie jego skuteczności, ma na celu utrzymanie i wzrost zaufania KLIENTÓW do jakości wyrobów naszej firmy, a także systematyczne ograniczanie uciążliwości ekologicznej odlewni poprzez wdrażanie technik i technologii przyjaznych dla środowiska.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest nadrzędnym elementem funkcjonowania firmy, którą realizujemy poprzez spełnienie następujących celów strategicznych:

• Zapewnienie satysfakcji klientów poprzez wytwarzanie i dostarczanie wyrobów zgodnych z wymaganiami norm, przepisów prawnych i oczekiwań odbiorców,
• Zapewnienie wysokiego i powtarzalnego standardu jakościowego wyrobów poprzez ścisłą współpracę ze sprawdzonymi dostawcami,
• Poprawa skuteczności procesu zarządzania infrastrukturą oraz ciągłe wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych,
• Usprawnianie organizacji sprzedaży poprzez skracanie czasu realizacji zamówień oraz doskonalenie gospodarki magazynowej,
• Dbałość o środowisko naturalne poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń, segregację odpadów i ich gospodarcze wykorzystanie,
• Szkolenie pracowników na podstawie programu szkoleń zapewniającego wzrost kwalifikacji, świadomości i samorealizacji zawodowej.

Nasza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została sformułowana przy bezpośrednim udziale pracowników co zapewnia jej zrozumienie i dostosowanie do odpowiednich poziomów organizacyjnych.

W imieniu całej załogi i własnym deklarujemy realizację celów Polityki ZSZ oraz ciągłe doskonalenie skuteczności i rozwój Systemu Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2055.

Niniejsza polityka jakości jest opublikowana i realizowana przez wszystkich pracowników oraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron.

Odlewnia Żeliwa Lisie Katy posiada certyfikaty:

• Certyfikat TÜV Rheinland ISO 9001:2015 - system zarządzania jakością,

Lisie Kąty


• Certyfikat TÜV Rheinland ISO 14001:2015 - system zarządzania środowiskowego,

Lisie Kąty


• Certyfikat TÜV NORD Systems wg AD 2000-Merkblatt WO/TRD 100 - system zapewnienia jakości producenta materiału,

Lisie Kąty


• Certyfikat TÜV NORD Systems wg dyrektywy 97/23/WE - system zapewnienia jakości producenta odlewów ciśnieniowych.

Lisie Kąty

Lisie KątyLisie Kąty
Wszelkie prawa zastrzeżone © Lisie Kąty