Lisie Kąty
iso

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - WYSOKA JAKOŚĆ

Lisie Kąty 7
86-302 GRUDZIĄDZ
NIP PL 876-10-09-243
odlewnia@lisiekaty.pl
tel. + 48 56 / 46 813 92
fax. + 48 56 46 811 11

Firma

O Nas

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji odlewów żeliwnych.

Prezentacja naszej firmy

Specjalizujemy się w kooperacyjnej produkcji odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego o wadze od 0,5 kg do 150 kg w ilościach średnio i wielkoseryjnych.

Od samego początku działalności byliśmy nakierowani na permanentny rozwój. Inwestycje, które dotychczas zostały zrealizowane oraz te, które obecnie prowadzimy powodują ciągłą poprawę jakości naszych wyrobów, wzrost wydajności produkcji, a także poprawę warunków pracy.

Doświadczona i wykształcona kadra kierownicza i techniczna (ponad 85% kadry to pracownicy z wyższym wykształceniem) zapewnia szybką reakcję na zmiany wynikające z zapotrzebowań i wymagań naszych klientów, a także sprawia, że możemy podołać najbardziej ambitnym wyzwaniom.

Dzięki sukcesywnie prowadzonym inwestycjom oraz zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej i ekonomicznej, nasze przedsiębiorstwo należy do czołowych polskich odlewni zarówno pod względem wyposażenia technicznego, jakości wyrobów jak również wydajności i wielkości produkcji.

Mając na uwadze powszechne dążenie do wysokiej jakości i potrzebę ochrony środowiska naturalnego wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania, który potwierdzony został Certyfikatem TÜV Rheinland i spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005.

Obecnie trwa nadal dynamiczny rozwój zakładu. Firma rozrasta się kubaturowo, wdraża nowe technologie procesów produkcyjnych oraz wprowadza do produkcji nowe, bardziej zawansowane technologicznie grupy odlewów. Najważniejsze wydarzenia w historii firmy1989 r. – zakup terenu i rozpoczęcie budowy odlewni

16 stycznia 1990 r. – wpis do ewidencji działalności gospodarczej

1 marca 1990 r. – data rozpoczęcia działalności gospodarczej

1 stycznia 1996 r. – zmiana statusu firmy. Odlewnia została przekształcona w Spółkę Cywilną i przyjęła nazwę Odlewnia Żeliwa „ LISIE KĄTY” Spółka Cywilna

1996 r. – uruchomienie bezskrzynkowej linii formierskiej GEORG – FISCHER

2001 r. – uruchomienie skrzynkowej linii formierskiej HEINRICH WAGNER SINTO HWS

28 luty 2002 r. – odlewnia zmienia swój status na Spółkę Jawną

2002 r. - uruchomienie w pełni zautomatyzowanej stacji przerobu masy formierskiej wyposażonej w mieszarkę RV 24 EIRICH

2003 r. - uruchomienie linii formierskiej DISA 230 C (pierwsza w Polsce linia DISA nowej generacji)

2005 r. – uruchomienie instalacji odpylania odlewni firmy DISA

luty 2006 r. – uruchomienie suchej instalacji odpylania żeliwiaka firmy Neotechnik GmbH

2006 / 2007 r. – uruchomienie dwóch tyglowych pieców indukcyjnych FS 20 i automatycznej zalewarki OCC50.2

styczeń 2007 r. – oddanie do użytku hali magazynu wyrobów gotowych i oczyszczalni wraz z oczyszczarką zawieszkową AGTOS HT-17-17-3.6-3-15

czerwiec 2007 r. – zakończenie wymiany wszystkich odpylaczy z mokrych na suche

wrzesień 2007 r. - uruchomienie automatu CNC do szlifowania kształtowego odlewów KOYAMA 400 (pierwszy w Polsce automat CNC do szlifowania kształtowego odlewów)

wrzesień 2008 r. – rozpoczęcie budowy hali rdzeniarni i magazynu wyrobów gotowych

luty 2009 r. - uruchomienie w modelarni centrum frezerskiego HAAS VM-3HE

grudzień 2009 r. – uruchomienie turbinowej oczyszczarki muldowej AGTOS MR-850-4,6-2-30

styczeń 2010 r. - uruchomienie linii do wybijania i chłodzenia odlewów

wrzesień 2010 r. - uruchomienie trzech kolejnych automatów CNC do kształtowego szlifowania odlewów firmy KOYAMA (2 x KOYAMA 400-S i KOYAMA 500-TT-S ze stołem obrotowym do szlifowania cięższych odlewów)

październik 2010 r. - uruchomienie kolejnej turbinowej oczyszczarki muldowej AGTOS MR-850-4,6-2-30

Czerwiec 2011 r. - podpisanie umowy na dostawę bezskrzynkowej linii formierskiej DISA 280-C o wymiarach formy 1200 x 1050 x 250-675 mm, będzie to największa na świecie linia z pionowym podziałem formy

Obecnie trwa nadal dynamiczny rozwój zakładu. Firma rozrasta się kubaturowo, wdraża nowe technologie procesów produkcyjnych oraz wprowadza do produkcji nowe, bardziej zawansowane technologicznie grupy odlewów.

Lisie Kąty

Lisie KątyLisie Kąty
Wszelkie prawa zastrzeżone © Lisie Kąty