Lisie Kąty
iso

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - WYSOKA JAKOŚĆ

Lisie Kąty 7
86-302 GRUDZIĄDZ
NIP PL 876-10-09-243
odlewnia@lisiekaty.pl
tel. + 48 56 / 46 813 92
fax. + 48 56 46 811 11

Technologia

Formowanie

Formiernia wyposażona jest w dwie linie produkcyjne.

1. Automatyczna bezskrzynkowa linia formierska z pionowym podziałem formy DISA 230-C, producent DISA Industries A/S Dania
• wymiary formy 675x550x200-405 mm,
• waga odlewów od 0,5 kg do 45 kg,
• wydajność do 510 form/h,
• łączna długość przenośników AMC + SBC + wibracyjna linia chłodzenia odlewów 110 metrów,
• automatyczne osadzanie rdzeni CSE,
• system szybkiej wymiany płyt modelowych QPC,
• elektroniczny system sterowania i nadzoru wyposażony w moduły baz danych, zarządzania, zdalnej obsługi, raportowania i archiwizacji parametrów produkcji oraz komunikacji z automatyczną zalewarką a także linią wybijania i chłodzenia odlewów,
• bardzo małe przestawienie form,
• bardzo wysoka dokładność i powtarzalność formowania.

Lisie Kąty

Formy na linii DISA zalewane są automatycznie ( bez udziału obsługi) poprzez indukcyjny automatyczny piec OCC50.2, producent ABP Niemcy
• pojemność całkowita 8 ton,
• praca automatyczna – sterowanie zalewaniem poprzez nadzór kamerą,
• kontrolowana atmosfera przy zalewaniu żeliwa sferoidalnego,
• komunikacja z linią formierską DISA poprzez moduł CIM 2.1 realizujący:
- automatyczne pozycjonowanie wzdłużne i poprzeczne,
- automatyczną zmianę parametrów zalewnia przy wymianie omodelowania,
- aktywizowanie funkcji Pre-Pour umożliwiającej wyprzedzenie rozpoczęcia zalewania,
• urządzenie do wdmuchiwania w strugę metalu modyfikatora firmy FOSECO,
• dwubarwowy pirometr optyczny RAYTEK do pomiaru temperatury strugi metalu wlewanej do formy (archiwizacja temperatury zalewania każdej formy),

Lisie Kąty

Formy z odlewami po ich zastygnięciu i częściowym schłodzeniu kierowane są na linię wybijania i chłodzenia
• rynna wibracyjna do rozbijania bloków form,
• krata wstrząsowa CAH Vario ze zdalną regulacją siły, częstotliwości i kąta wibracji,
• łuk i wibracyjna chłodnica z kontrolowaną prędkością chłodzenia odlewów,
• komunikacja z linią formierską DISA poprzez moduł CIM 2.8 realizuje:
- automatyczną zmianę parametrów pracy kraty wstrząsowej dokonywaną w momencie wejścia na kratę wstrząsową nowego odlewu w celu wyeliminowania jego zbić i uszkodzeń przy optymalnym efekcie oczyszczenia z masy formierskiej,
- automatyczne dostrojenie parametrów pracy chłodnicy do aktualnie schładzanego odlewu w celu uzyskania założonej temperatury końcowej.

Lisie Kąty

2. Skrzynkowa linia formierska HWS HSP-2 producent Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik Niemcy
• wymiary skrzynki 800x650-2x250 mm,
• waga odlewów od 5kg - 150 kg,
• technologia strzału SEIATSU,
• czas stygnięcia odlewów 2 godziny,
• wysoka dokładność i powtarzalność formowania.

Z początkiem 2013 roku zostanie zainstalowana bezskrzynkową linia DISA 280C o wymiarach formy 1200 x 1050 x 250-675 mm, będzie to największa na świecie linia z pionowym podziałem formy.

Lisie Kąty

Lisie KątyLisie Kąty
Wszelkie prawa zastrzeżone © Lisie Kąty