Lisie Kąty
iso

ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - WYSOKA JAKOŚĆ

Lisie Kąty 7
86-302 GRUDZIĄDZ
NIP PL 876-10-09-243
odlewnia@lisiekaty.pl
tel. + 48 56 / 46 813 92
fax. + 48 56 46 811 11

Firma

Dotacje

Lisie Kąty

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sp. J.

Informuje, iż realizuje projekt o nazwie:

„Podniesienie konkurencyjności firmy Odlewnia Żeliwa Lisie Katy Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez zakup i uruchomienie innowacyjnej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Lisie Kąty

Mój region w Europie

Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sp. J.

Informuje, iż realizuje projekt o nazwie:

„Podniesienie konkurencyjności firmy Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez zakup i uruchomienie urządzeń do wybijania, chłodzenia, czyszczenia i wykańczania odlewów żeliwnych”

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działanie 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

czytaj dalej

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Lisie KątyLisie Kąty
Wszelkie prawa zastrzeżone © Lisie Kąty